Steffen Lyngtu

Steffen er en ekte strilamegler fra Sotra. Han er utdannet eiendomsmegler ved handelshøyskolen BI og er vår fagansvarlige megler ved kontoret. Steffen har tidligere jobbet for både Aktiv Eiendomsmegling og Garanti Eiendomsmegling. Han begynte hos oss i februar 2018 og har det overordnede ansvaret for at meglingen blir utført i tråd med gjeldende regelverk. Som ekte sotrastril er Steffen klar på at jobben skal utføres profesjonelt for alle parter, samt at målsetninger oppnås via optimisme, positivitet og hardt arbeid. Ta kontakt med Steffen eller se vår prisliste!
Strilamegleren
Copyright Ⓒ 2021 Strilamegleren AS
magnifier